Rychletuhnoucí lepidlo Flexkleber Schnell Knauf, 20kg

Suché mrazuvzdorné rychletuhnoucí flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem vhodné pro vnitřní i vnější použití. Hmotnost 20kg.

748,09  / ks
618,3 Kč bez DPH

Produkt je na dotaz

Stavební rychletuhnoucí flexibilní lepidlo se sníženým skluzem.

Vlastnosti

 • Třída C2 FT S1 dle ČSN EN 12004
 • Pochozí po 3 hodinách
 • Spárovatelné po 3 hodinách
 • Pro lepení „dlažby na dlažbu“
 • Doporučeno pro podlahové vytápění
 • Možnost aplikace Buttering Floatin
 • Použití v interiéru i exteriéru

Použití

 • Pokládka na plochy, které mají být rychle pochozí, např. schody, chodby, sanitární místnosti atd.
 • Opravy v případě, že je např. nutné vyměnit jednotlivé obkladačky
 • Lepení všech běžných druhů keramických obkladů a dlažeb, včetně slinutých, z tmavého přírodního i umělého kamene na podklady běžné ve stavebnictví (beton, VPC a sádrová omítka, plynosilikáty, neomítnuté zdivo, sádrokarton, Vidiwall, Aquapanel, sádrové i cementové potěry, staré obklady)

Podklad

 • Podklad musí být suchý, rovný, nemastný a zbavený prachu
 • V případě, že podklad je ze sádry nebo sádru obsahuje, musí být suchý a napenetrovaný vhodným penetračním prostředkem (např. Hloubková penetrace)
 • Povrch sádrové omítky plánované pod obklad je třeba nechat zdrsněný, nevyhlazený.

Zpracování

 • Lepidlo se nanese v potřebné vrstvě na celou plochu podkladu hladkou stranou hladítka, pak se vrstva „pročeše“ zubatou stranou hladítka, přičemž se zuby dotýkají podkladu.
 • Do vytvořeného drážkovaného lepidlového lůžka se pokládají obkládačky za současného přitlačení tak, aby se drážky spojily pod obkladem do kompaktního lůžka.
 • Předběžné vlhčení obkládaček se neprovádí, pokud to výrobce obkladu nedoporučuje nebo nespecifikuje jiný postup.
 • Při lepení slinuté dlažby, mramoru, přírodních kamenů v exteriéru na zvláště namáhaných plochách nanášíme lepidlo na obě
  lepené plochy tzv. systémem Buttering Floating.
 • Vždy dbejte na to, aby pod dlažbou nebo obkladem nezůstaly vzduchové kapsy.
 • Při lepení neznámého druhu kamene se doporučuje provést zkušební nalepení.
 • Doba, po kterou je možné obkladové prvky pokládat do nataženého lepidla může být proměnlivá v závislosti na okolních podmínkách při pokládce a typu podkladu, pohybuje se v rozmezí max. 10 – 15 minut.
 • Zvlášť za extrémního sucha a tepla může dojít velmi rychle k zavadnutí lepidla. Proto je nutné před položením obkladového prvky vyzkoušet, zda lepidlo na povrchu nevytvořilo nelepivý škraloup a to nejlépe dotykem prstů.
 • Pokud lepidlo škraloup má, je nutné ho v celé nelepivé ploše seškrábat a znovu natáhnout čerstvé.
 • Provedené obklady a dlažby je možné začít spárovat po 3 hodinách od lepení a po sedmi se mohou plně zatížit.
 • Čisté plochy potřísněné lepidlem ihned omyjte!
 • Před lepením dlažby zapněte podlahové vytápění.
 • 24 hodin před pokládáním dlažby vytápění vypněte anebo nastavte na 15 °C (pokud je chladné počasí).
 • U větších venkovních ploch nebo vytápěných podlah je třeba vytvořit dilatační spáry, totéž v místě spojů nebo rohové spáry (např. mezi stěnou a podlahou, obkládačkami a dveřním rámem, obkládačkami a dřevem nebo kovem).

Balení

 • Pytel 20 kg

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

 • Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs.
 • Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv.
 • Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a poté konzultujte s očním lékařem.
 • Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používáním nepředpokládá.
 • Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný.
 • Obsah rozpustného šestimocného chrómu byl pomocí redukčního činidla snížen na koncentraci podle požadavku platných předpisů.
 • Existuje pouze velmi malé nebezpečí senzibilizace kůže při zednických pracích. Nelze ale zcela vyloučit senzibilizaci při styku s kůží u velmi citlivých jedinců.
 • Dlouhodobý a nebo opakovaný kontakt s pokožkou může vyvolat podráždění kůže.
Záruka12 měsíců
EAN4006379074204
Hmotnost 20,0 kg
Výrobce

Dotaz k produktu

Hrubá stavba (690)

Suchá výstavba (315)

Stavební chemie (252)

Střechy (103)

Interiéry (819)

Izolace (117)

Dřevo (383)

Fasáda (183)

Barvy a laky (83)

Železářství, ruční nářadí a ostatní (2063)

Zahrada (68)

Spojovací materiál (108)

Akční zboží (94)

Ostatní (5)